Klimameteret for Stavanger

Klimameteret viser hvor mye klimagasser veitrafikken og alle bygg i Stavanger har sluppet ut den siste timen.Tallene i klimameteret vil også vise svingninger… Les mer...