Om prosjektet


Stavanger kommune står bak klimameteret.

Klimameteret viser hvor mye klimagasser veitrafikken og alle bygg i Stavanger har sluppet ut den siste timen.

Målet vårt er at vi inspirerer hverandre til å skape en bedre livskvalitet for alle mennesker.

Derfor viser vi også hva alle kan gjøre for å bidra til at vi får ned utslippene som truer klimaet og kloden.

Det er plassert skjermer på biblioteket på Sølvberget, på Universitetet i Stavanger og på de fire videregående skolene St. Olav, Randaberg, Strand og Skeisvang i Haugesund.

Klimameteret er unikt i Europa og er støttet av EU. Prosjektet er et samarbeid med Rogaland fylkeskommune, Växjø i Sverige, Europas grønaste by og fylkene Suffolk og Norfolk i England.