Klimameteret for Stavanger


Klimameteret viser hvor mye klimagasser veitrafikken og alle bygg i Stavanger har sluppet ut den siste timen.

Tallene i klimameteret vil også vise svingninger over døgnet, uker og måneder.

Stavanger kommune sammen med lokale partnere står bak ideen klimameteret.

Målet vårt er at vi inspirerer hverandre til å skape en bedre livskvalitet for alle mennesker.  Derfor viser vi også hva alle kan gjøre for å bidra til at vi får ned utslippene som truer klimaet og kloden.

Det er plassert skjermer på biblioteket på Sølvberget, på Universitetet i Stavanger og på de fire videregående skolene St. Olav, Randaberg, Strand og Skeisvang i Haugesund.

Klimameteret er unikt i Europa og er støttet av EU. Prosjektet er et samarbeid med Rogaland fylkeskommune, Växjø i Sverige (Europas grønaste by) og fylkene Suffolk og Norfolk i England.