Mat

Maten du spiser står for 15 % av klimagasseme du bidrar med. Hver norske husstand kaster hvert år 60 kg fullt brukbare matvarer. Du kan velge å spise mer… Les mer...

Transport

Transport er en av de største bidragsyterne til klimagassutslippene i Stavanger. For å hjelpe til med å redusere disse utslippene kan du: sykle eller gå mer… Les mer...

Forbruk

I Stavanger kildesorterer vi 66% av husholdningsavfallet. Dette er flott, men ditt og mitt forbruk er i utgangspunktet for høyt. Forbruket i Norge er doblet… Les mer...

Energi

Klimagassutslipp fra energi brukt i boliger utgjør en stor del av de totale utslippene i Stavanger. For å redusere ditt energiforbruk kan du: installere… Les mer...