Klimakalkulatoren er utviklet ved Vestlandsforsking i samarbeid med RKIT Consulting a/s på oppdrag fra blant andre Stavanger kommune.
Les mer om klimakalkulatoren her.